Môi trường tiêu chuẩn của tủ lạnh mini là môi trường mà nhiệt độ bên ngoài ổn định với mức 26 độ C và bên trong tủ lạnh hoàn toàn rỗng. Đây là môi trường được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường thực hiện nhằm đo lường mức độ tiêu thụ điện năng của sản phẩm. Do đó, sẽ có sự chênh lệch về mức tiêu thụ điện giữa mức được được công bố khi đo ở môi trường tiêu chuẩn và mức tiêu thụ thực tế trong các môi trường khác nhau